Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19975
Title: Trả lời chất vấn của Đại biểu Hà Thắng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Đại biểu quốc hội
Gia đình chính sách
Kỳ họp 3
Khóa X
Nghị định 28/CP
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đại biểu Hà Thắng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng: Về việc xem xét làm thủ tục hưởng chế độ ưu đãi người có công, gia đình chính sách còn rất chậm. Bộ Thương binh - Lao động và Xã hội đang chỉ đạo các địa phương tiến hành sơ kế
Date Created: 16-5-2000
Issue Date: 2000
Format: tr. 661-662, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 118.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.