Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20012
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Trương Duy Nghĩa, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Chất lượng muối
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Trương Duy Nghĩa, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận: Để phát huy nội lực, thay thế nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng muối
Date Created: 20-5-2004
Issue Date: 2004
Format: tr. 771, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 156.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 760,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.