Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20014
Title: Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Lao động việc làm
Nông thôn
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh: Những hạn chế và bất cập trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn do tình trạng lao động có tính chất thời vụ và lao động dư đói; Những giải pháp của Bộ đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nông
Date Created: 20-5-2006
Issue Date: 2006
Format: tr. 774-775, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 158.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.