Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20031
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Trả lời chất vấn
Kỳ họp 3
Khóa X
Công ty Cơ điện thủy lợi
Đại biểu quốc hội
Đồng bằng sông Cửu Long
Kênh T4
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long: 1- Cho biết cách giải quyết số kinh phí để trả nợ cho Công ty Cơ điện thủy lợi làm kênh T4; 2- Giải pháp thực hiện quyết định 99TTg về thoát lũ đồng bằng Sông Cửu Long
Date Created: 20-5-2014
Issue Date: 2014
Format: tr. 816-818, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 176.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.