Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20035
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Lưỡng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Sản xuất
Thiên tai
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Lưỡng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang: 1- Những hậu quả, nguyên nhân của thiên tai, hạn hán; 2- Bộ đã thường xuyên theo dõi tình hình hạn hán; 3- Chính phủ đã có chỉ thị các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai
Date Created: 6-5-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 825-827, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 180.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.