Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20059
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialVăn phòng Quốc hộivi
dc.creatorNông Đức Mạnh
dc.date.created8-5-1998vi
dc.date.issued1998
dc.identifier.otherKY.106
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20059-
dc.description.abstractNghị quyết về việc đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an: Căn cứ Điều 84, Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo đề nghị của Thủ 4ởng Chính phủ quyết nghị đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công anvi
dc.formattr. 989, .pdfvi
dc.language.isovievi
dc.rightsAccess limited to membersvi
dc.sourceKỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)vi
dc.subjectBộ Công anvi
dc.subjectBộ Nội vụvi
dc.subjectKỳ họp 3vi
dc.subjectKhóa Xvi
dc.subjectNghị quyếtvi
dc.subjectQuốc hộivi
dc.titleNghị quyết về việc đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an-
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 204.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 480,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.