Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20061
Title: Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 3
Khóa X
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X: Quyết nghị tán thành báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và Ngân sách nhà nước năm 1997, tình hình thực hiện nhiệm vụ Ngân sách Nhà nước những năm 1998; Giải quyết những vấn đề bức xúc về
Date Created: 8-5-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 991-995, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 206.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.