Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20068
Title: Một số vấn đề phát sinh khi thực hiện thông tư số 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi nilông thân thiện với môi trường
Authors: Nguyễn Thị Thùy Trang
Keywords: Luật bảo vệ môi trường
Môi trường
Túi nilông
Thông tư
Abstract: Ngày 4/7/2012, Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí, trình tự thủ tục công nhận túi nilông thuận tiện với môi trường. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BTNMTphát sinh một số bấp cấp. Bài viết chỉ ra và phân tích các bất cập đó, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định trong thông tư này
Issue Date: 2014
Format: tr. 40-43, tr. 56, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 995,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.