Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20085
Title: Báo cáo công tác năm 1998 và dự kiến công tác năm 1999 của Ủy ban Kinh tế và ngân sách của Quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kinh tế
Kỳ họp 4
Khóa X
Ủy ban Kinh tế và ngân sách
Abstract: Báo cáo công tác năm 1998 và dự kiến công tác năm 1999 của Ủy ban Kinh tế và ngân sách của Quốc hội gồm 3 phần là : Kết quả hoạt động của Ủy ban Ủy ban trong năm 1998 ở các mặt lập pháp, hoạt động giám sát và nghiên cứu cùng công tác đối ngoại; phần 2 là
Date Created: 22-10-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 118 - 130, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.