Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20105
Title: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1993
Authors: Vũ Đức Khiển
Keywords: Luật đất đai
Quốc hội khóa X
Thẩm tra
Ủy ban pháp luật
1993
Báo cáo
Dự án Luật sửa đổi bổ sung
Kỳ họp thứ 4
Abstract: Báo cáo một số vấn đề chung và một số vấn đề cụ thể trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai năm 1993 như vấn đề giao đất cho thuê đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất...
Date Created: 3 - 11 - 1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 389-401, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.