Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20110
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của bà Trần Thị Hiên, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Bộ Tài chính
Kỳ họp thứ 4
Quốc hội khóa X
Trả lời chất vấn
Trường tiểu học Thái bải - Gia Lương
Abstract: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của bà Trần Thị Hiên về vấn đề xem xét để đưa trường tiểu học Thái Bảo - Gia Lương, Bắc Ninh vào chương trình mục tiêu năm 1999.
Date Created: 12 - 12 - 1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 414-415, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.