Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20145
Title: Nghị quyết về việc bãi bỏ thuế sát sinh
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp thứ 4
Nghị quyết
Quốc hội khóa X
Thuế sát sinh
Abstract: Quyết nghị của Quốc hội về việc bãi bỏ thuế sát sinh thu vào việc giết mổ lợn, trâu, bò, dê quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-TVQH ngày 20 tháng 11 năm 1964 và bãi bỏ quy định về thu thuế sát sinh trong Luật ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996
Date Created: 28-10 đến 02-12-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 623-624, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 825,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.