Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20165
Title: Báo cáo hoạt động đối ngoại của Quốc hội và công tác của Ủy ban Đối ngoại
Authors: Đỗ Văn Tài
Keywords: Báo cáo
Hoạt động Đối ngoại
Kỳ họp 5
Khóa X
Ủy ban Đối ngoại
Abstract: Báo cáo gồm 4 phần chính.Phần đầu báo cáo các hoạt động song phương như hoạt động thăm viếng,công tác của các đoàn ngoại giao cũng như hoạt động sử dụng các dự ấn quốc tế. Phần hai tập trung về các hoạt động đa phương với thông tin về các diễn đàn,liên mi
Date Created: 02-05-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 219 - 230, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.