Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20201
Title: Báo cáo công tác của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X và dự kiến chương trình hoạt động năm 2000
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 6
Khóa X
Quốc hội
Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Abstract: Báo cáo gồm 3 phần: phần đầu về tình hình kết quả hoạt động năm 1999 của Ủy ban ở các mặt xây dựng pháp luật, công tác giám sát,nghiên cứu chuyên đề và công tác đối ngoại; phần hai về chương trình hoạt động của các vấn đề trên trong năm 2000; phần cuối cù
Date Created: 4-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 314 - 330, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.