Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20233
Title: Nghị quyết về chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2000
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 6
Khóa X
Nghị quyết
Pháp lệnh
Pháp luật
Abstract: Nghị quyết gồm 4 điều: điều 1 thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000; điều 2,3 và 4 giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan trong việc triển khai và thực hiện chương trình đã nêu
Date Created: 21-12-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 825 - 831, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.