Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20234
Title: Nghị quyết về chương trình xây dựng Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 6
Khóa X
Nghị quyết
Xây dựng pháp lệnh
Abstract: Nghị quyết về chương trình xây dựng Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp để áp dụng trong trường hợp có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra,dịch bệnh hay tình hình đe dọa đến an ninh Quốc gia
Date Created: 21-12-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 832 - 833, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 685,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.