Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20249
Title: Báo cáo công tác từ sau kỳ họp thứ 6 (tháng 12/1999) đến kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2000) và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm của Ủy ban Pháp luật
Authors: Vũ Đức Khiển
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 7
Khóa X
Tư pháp
Ủy ban Pháp luật
Abstract: Báo cáo gồm hai phần: công tác từ sau kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Pháp luật và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm của Ủy ban Pháp luật ở các mặt lập pháp, hoạt động giám sát và một số hoạt động khác
Date Created: 15-05-2000
Issue Date: 2000
Format: Tr. 270 - 279, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 9.5 đến ngày 9.6.2000)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.