Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20263
Title: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự
Authors: Vũ Đức Khiển
Keywords: Báo cáo
Bộ luật tố tụng hình sự
Kỳ họp 7
Khóa X
Ủy ban Pháp luật
Abstract: Toàn văn báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự gồm 9 nội dung bao gồm quan điểm và phạm vi sửa đổi, bổ sung, một số điều luật cần được sửa đổi, bổ sung và cuối cùng là đề nghị sửa đổi
Date Created: 05-05-2000
Issue Date: 2000
Format: Tr. 457 - 465, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 9.5 đến ngày 9.6.2000)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.