Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20267
Title: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)
Authors: Vũ Đức Khiển
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 7
Khóa X
Luật hôn nhân và gia đình
Ủy ban Pháp luật
Abstract: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) gồm 10 phần về các vấn đề trong hôn nhân và gia đình như ly thân, thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ, nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, áp dụng ph
Date Created: 22-05-2000
Issue Date: 2000
Format: Tr. 515 - 527, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 9.5 đến ngày 9.6.2000)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.