Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20310
Title: Quy định của hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính phủ và vấn đề triển khai thi hành
Authors: Vũ Thư
Keywords: Quy định
Chính phủ
Hiến pháp sửa đổi
Abstract: Bài viết trình bày và phân tích những điểm mới trong các quy định về Chính phủ trong hiến pháp sửa đổi năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 và những vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về chính phủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 12-21, tr. 34, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.