Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20332
Title: Mô hình nào cho tổ chức thanh tra chuyên ngành ở Việt Nam
Authors: Bùi Thị Thanh Thúy
Keywords: Chuyên ngành
Mô hình
Tổ chức thanh tra
Việt Nam
Abstract: Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích những vướng mắc trong tổ chức thanh tra chuyên ngành và đề xuất giải pháp xât dựng mô hình tổ chức thanh tra chuyên ngành phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2014
Format: tr. 15-20, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.