Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20374
Title: Trường Quản trị và Hành chính công quốc gia (NCPAG) - Phi-líp-pin
Authors: Đoàn Kim Huy
Keywords: Công tác thông tin tư liệu
Công tác xuất bản
Chương trình đào tạo
NCPAG
Philippin
Abstract: Giới thiệu đôi nét khái quát về Trường Quản trị và Hành chính công quốc gia Phi-líp-pin. Trình bày các chương trình đào tạo của NCPAG : chương trình cử nhân hành chính công; chương trình thạc sỹ quản lý hành chính công; chương trình đào tạo tiến sỹ hành chính công; chương trình đào tạo cấp chứng chỉ quản lý công. Sơ lược về các trung tâm trực thuộc và công tác thông tin tư liệu và xuất bản của NCPAG
Issue Date: 2014
Format: tr. 92-94, .pdf
Source: Tạp chí Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 216
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 912,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.