Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20391
Title: Giải pháp góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở Kon Tum
Authors: Võ Văn Mạnh
Keywords: Chất lượng điều hành kinh tế
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Cải cách hành chính
Kon Tum
Giải pháp nâng cao chỉ số
Abstract: Tỉnh Kon Tum đã và đang nỗ lực thực hiện cải cách trong một số lĩnh vực, kết quả tích cực trong việc rút ngắn thời gian cấp các loại Giấy chứng nhận và giảm bớt chi phí không chứng thức khi giải quyết các thủ tục hành chính.
Issue Date: 2014
Format: tr. 64-67, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 968,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.