Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20432
Title: Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình
Authors: Đặng Hoàng Linh
Keywords: bẫy thu nhập
kinh tế
Tăng trưởng
trung bình
Việt Nam
Abstract: Tác giả đưa ra những lý luận và thực tiễn Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình thấp; Kinh nghiệm về bẫy thu nhập trung bình từ Malaixia và Hàn Quốc; Những kiến nghị chính sách để Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình.
Issue Date: 2014
Format: tr. 48-52, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.