Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20568
Title: Hội nghị Tổ chức Hành chính Miền Đông thế giới (Eropa) 2014 tại Việt Nam
Authors: Phạm Thị Quỳnh Hoa
Keywords: 2014
Hội nghị
Tổ chức Hành chính Miền đông thế giới
Việt Nam
Abstract: Giới thiệu vài nét về Tổ chức Hành chính Miền Đông thế giới. Sự tham gia của Học viện Hành chính Quốc gia vào EROPA. Nội dung chương trình Hội nghị ERORA 2014 tại Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 96-100, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 224
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.