Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20658
Title: Một số giải pháp về quản lý nhân sự trong khu vực hành chính công
Authors: Chu Thị Hảo
Keywords: Quản lý nhân sự
Giải pháp
Hành chính công
Abstract: Trình bày khái niệm khu vực công và quản lý nhân sự trong khu vực công. Thực trạng quản lý nhân sự trong khu vực hành chính công. Một số giải pháp
Issue Date: 2014
Format: tr. 13-16, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 791,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.