Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20672
Title: Một số ý kiến về "nhà nước phục vụ" ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Thanh Sơn
Keywords: Việt Nam
Nhà nước
Nhà nước phục vụ
Abstract: Trình bày, tiếp cận quan điểm "nhà nước phục vụ". Một số ý kiến về "nhà nước phục vụ" ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2014
Format: tr. 9-11, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 680,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.