Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20708
Title: Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chân lý mang tính quy luật xã hội
Authors: Trần Quang Nhiếp
Keywords: Xã hội
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quy luật
Abstract: Phân tích các dân tộc đều có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Chủ nghĩa thực dân đế quốc là tàn bạo, cướp đi mọi quyền chính đáng của con người. Đấu tranh giành độc lập dân tộc. Không có gì quý hơn độc lập tự do
Issue Date: 2014
Format: tr. 29-32, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 800,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.