Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20744
Title: Một số ý kiến về bảo vệ quyền của người lao động làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Authors: Nguyễn Thị Bích
Keywords: Năng lượng nguyên tử
Quyền của người lao động
Abstract: Trình bày quyền được làm việc trong điều kiện an toàn của người lao động làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo Bộ luật lao động 2012; Một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về quyền của người lao động làm việc trong môi trường năng lượng nguyên tử và kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2014
Format: tr. 8-11, tr. 15, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.