Phân quyền - Lao động : [917]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 917
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Trọng Nghĩa (-)

 • Bài viết này tập chung làm rõ những đặc điểm của lao động trong quá trình toàn cầu hóa, đánh giá những tác động của quá trình toàn cầu hóa đến pháp luật lao động, từ đó đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách để làm tiền đề cho việc hoàn thiện pháp luật lao động của Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lưu Trần Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hiền (2019-01-28)

 • Trong bài viết, tác giả phân tích quyền lợi của lao động nữ mang thai theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội. Qua việc đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành, tác giả bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ mang thai và nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Thành (2021-06-10)

 • Bài viết phân tích để rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực, giai đoạn tới, năng suất lao động của Việt Nam phải tăng tối thiểu 6,5% như dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Khoá XV.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Bích Lâm (2022-01-09)

 • Đầu năm 2022, Chính phủ Nhật Bản thực hiện giảm 30% thuế thu nhập cho các doanh nghiệp lớn và 40% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu các doanh nghiệp này tăng lương cho người lao động. Tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến lao động và việc làm, đòi hỏi chúng ta phải nhận diện, hiểu rõ và có phương án xử lý thấu đáo để phục hồi và ổn định thị trường lao động. Bài...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 917