Phân quyền - Lao động : [785]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 785
 • TVQH_Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề cung, cầu lao động của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Kiến Thường, Phạm Thị Thúy (2018-01-31)

 • Loài người đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là cách mạng 4.0) với những tác động được dự báo là nhanh, mạnh và rộng khắp chưa từng có trong lịch sử. Từ cuộc cách mạng lần này, vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam được dự báo sẽ có sự biến động lớn. Bài viết trình bày những tác động, những đặc điểm cơ bản, cung, cầu nhân lực...

 • LATS Bui Thanh Ha .pdf.jpg
 • Luận án


 • Bùi Thanh Hà;  Advisor:Đoàn Thị Thu Hà (2021)

 • Luận án đã vận dụng mô hình Mincer với phương pháp điều chỉnh sai số mẫu Heckman để ước để lượng hóa ảnh hưởng của đào tạo nghề đến cơ hội việc làm của người lao động, đến thu nhập của người lao động vùng Tây Bắc, điều này giúp tăng độ chính xác của kết quả định lượng. Đối với cấp hộ gia đình, luận án sử dụng chỉ số tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong hộ làm biến để&#...

 • KTDB.13.5.21.Xuat khau lao dong_viec lam_nguoi lao dong_tinh Phu Tho.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Nhật Anh, Nguyễn Đức Thuận; Nguyễn Hiền Ngọc (2021-05)

 • Xuất khẩu lao động (XKLĐ) được Đảng và Nhà nước xác định là một lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Thọ là một trong các tỉnh có số lượng lao động ra nước ngoài làm việc nhiều nhất cả nưởc. Nhờ XKLĐ, kinh tế và đời sống của nhân dân đất nước. Tỉnh Phú Thọ có những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động tại tỉnh Phú Thọ còn...

 • LA_CaoHoangLong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Cao Hoàng Long;  Advisor:Hoàng Yến (2021)

 • Luận án đã tích hợp một số nhân tố tác động đến mức NSLĐ của doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm (CNTP) Việt Nam vào mô hình một cách có hệ thống, bao quát hơn các nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện. Luận án đã vận dụng được phương pháp thống kê để phân tích thực trạng và biến động của NSLĐ bình quân ngành CNTP cũng như từng tiểu ngành ba chữ số và ứng dụng được các&#x...

 • TTKHXH.1.21.Thi truong viec lam_nguoi di lao dong nuoc ngoai ve nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ông Thị Mai Thương (2021-01)

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và đặc thù cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam hiện nay, việc đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những chính sách thiết thực nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần phát triển đất nước. Tuy nhiên, vấn đề việc làm sau khi kết thúc thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về nước của họ vẫn chưa được ...

 • LA- Tram -ban da quet (Bv cap HV-ok).pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lê Trâm;  Advisor:Phạm Thị Túy (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhân lực chất lượng cao (NLCLC) trong ngành xây dựng; Thực trạng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hội nhập.

 • LA_LeThiThuHuong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thị Thu Hương;  Advisor:Trần Thị Vân Hoa, Nguyễn Đăng Núi (2020)

 • Trên cơ sở làm rõ mục tiêu và đối tượng thụ hưởng của chính sách đào tạo nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số, luận án đã cụ thể hóa được các chỉ tiêu phân tích kết quả đạt được khi thực hiện chính sách cũng như lựa chọn được ba khía cạnh phân tích tác động của chính sách này là: thay đổi nhận thức, tăng cơ hội có việc làm và tăng thu nhập cho người lao động đã được đ...

 • LA VuDucCuong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Vũ Đức Cường;  Advisor:Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Duy Dũng (2021)

 • Luận án làm rõ một số vấn đề về lý luận về phát triển thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: trình bày khái niệm về thị trường lao động, phát triển thị trường lao động cũng như làm rõ những yếu tố tác động đến thị trường lao động và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến thị trường lao động. Từ thực trạng của thị trường lao động Việt Nam,...

 • NL.3.21.Dieu kien su dung lao dong giúp viec_BLLD nam 2019.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lữ Bỉnh Huy (2021-03)

 • Lao động giúp việc gia đình có những đặc thù riêng so với các đối tượng lao động khác. Vì vậy, bên cạnh những quy định chung của pháp luật lao động thường có những quy định riêng điều chỉnh quan hệ Ịao động giúp việc gia đình. Bài viết trình bày, phân tích, bình luận một số quy định mới của Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) đồng thời đưa ra ...

 • Toan van LA.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trương Thị Ngọc Lan;  Advisor:Phạm Kiên Cường, Lê Thị Hà (2021)

 • Luận án quan niệm Quản lý nhà nước (QLNN) về phòng ngừa lao động trẻ em (LĐTE) là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực, pháp luật nhà nước đối với các quá trình, các hoạt động lao động trẻ em để nhằm giải quyết một cách toàn diện các nguyên nhân và hậu quả của lao động trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em, hướng đến bảo vệ quyền trẻ em. Luận án xác định các nội&#...

 • 1 LUẬN ÁN - Pham Chi Nghia.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phạm Chí Nghĩa;  Advisor:Nguyễn Ngọc Hồi, Nguyễn Đức Độ (2021)

 • Luận án đã luận giải một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang thị trường Nhật Bản: xây dựng quan niệm, xác định nội dung, tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Việt Nam XKLĐ sang thị trường Nhật Bản. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệ...

 • LLCT.4.21.Binh dang gioi_Lao dong cham soc gia dinh_khong duoc tra luong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lương Thu Hiền (2021-04)

 • Bài viết phân tích và chỉ ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lao động chăm sóc và việc trong gia đình không được trả lương với tăng trưởng kinh tế, thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế và chính trị; từ đó khẳng định cần giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới trong vấn đề này thông qua việc ghi nhận, giảm thiểu và phân phối lại lao động chăm sóc không được trả lương...

 • LLCT.3.21.Diem moi hop dong lao dong_BLLD nam 2019.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hiền Phương (2021-03)

 • Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua vào ngày 20-11 -2019 có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021 gồm 7 chương, 220 điều, trong đó có nhiều quỵ định mới. Sự ra đời Bộ luật Lao động 2019 là một bước tiến trong tiến trình hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam trong bối cảnh có nhiều thay đổi về quan hệ lao động. Bài viết tập trung làm rõ những điểm mối về hợp đồng lao động của&#x...

 • 3.Luan an TS_Mai Duc Thien.pdf.jpg
 • Luận án


 • Mai Đức Thiện;  Advisor:Nguyễn Xuân Thu, Ngô Ngân Bình (2021)

 • Luận giải sáng tỏ thêm và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CTLLĐ (như khái niệm, bản chất, đặc điểm của CTLLĐ), pháp luật về CTLLĐ (như khái niệm, đặc điểm, nội dung vai trò pháp luật CTLLĐ). Trên cơ sở đánh giá tổng quan và kế thừa các kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, Luận án đã phát triển thêm một cách có hệ thống, có chiều sâu để làm giàu lý luận chuyên ngành ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 785