Phân quyền - Lao động : [741]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 741
 • KTCTTG4.20.Kinh nghiem xay dung quan he lao dong_giai quyet dinh cong_qgia_the gioi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Hưng, Võ Thị Ngọc Liên; Lê Nguyên Bình Minh (2020-04)

 • Mặc dù pháp luật về lao động của Việt Nam (1994) liên tục sửa đổi, bổ sung với mục đích là ngăn ngừa và hạn chế hậu quả của các cuộc đình công, cũng như thúc đẩy và tạo ra những nền tảng cơ bản về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào quan hệ lao động. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và hoàn thiện quan hệ lao động cũng đang gặp phải những khó khăn và thách thức lớ...

 • TVQH_Trao đổi về xác định quan hệ tranh chấp lao động_TCKS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Thanh Hoa, Nguyễn Thị Bích (2020-10-29)

 • Bài viết phân tích một vụ án tranh chấp hợp đồng lao động, qua đó bình luận cũng như đề xuất về cách xác định quan hệ tranh chấp lao động và cơ sở xác định thẩm quyền của Tòa án.

 • TVQH_Thị trường lao động trong nền kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Thu Lan (2021-03)

 • Bài viết trình bày về những đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ và vai trò điều tiết của nhà nước để điều chỉnh những hành vi làm méo mó quy luật thị trường và đưa sự vận của nền kinh tế trở về trạng thái thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Từ đó, bài viết cũng trình bày những đặc điểm thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo trong nền kinh tế thị trường hiện đại, ...

 • TAND10.20.1soykienvekyketthoauocLDtapthenganh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Bích (2020-10)

 • Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 được Quốc hội nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng đã có nhiều điều chỉnh về TƯLĐTT. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành, từ đó đưa r...

 • NL11.20.Tranh chap lao dong ca nhan_trong tai lao dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Mỹ Linh (2020-11-04)

 • Bài viết phân tích và đánh giá về phương thức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bằng phương thức trọng tài lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị về trọng tài viên, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động và tuyên truyền pháp luật.

 • LA TranThiThanhTam.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trần Thị Thanh Tâm;  Advisor:Nguyễn Bá Ngọc, Hoàng Văn Hải (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu bối cảnh phát triển mới, quan điểm, phương hướng và mục tiêu tăng cường liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng trong thời gian tới, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động Nghệ An đến năm 2025.

 • NCLP17.2020.nguyentacgiaiquyettranhchap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Nhật Quang, Lê Trân Quỳnh Thi (2020-10-29)

 • Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, một hợp đồng thông thường có thể đồng thời chịu sự điều chỉnh của nhiều luật khác nhau, như Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Thương mại năm 2005 và các luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực đặc thù. Trong trường hợp như vậy, việc các luật này có quy định khác nhau hoặc có tính chất đặc thù khi điều chỉnh về ...

 • NCLP16.2020chinhsachvieclamtaicackhucongnghiep.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Bách, Nguyễn Trung Thành (2020-12-21)

 • Xét về mặt xã hội, tất cả những người có sức lao động đều có quyền có việc làm. Tuy nhiên, việc đảm bảo quyền có việc làm cho người lao động luôn là thách thức không nhỏ. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích chính sách cũng như việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm; nhận diện những tồn tại, khó khăn từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện chín...

 • KS20.20.Don phuong cham dut hop dong lao dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Nguyệt Hà (2020-08-10)

 • Qua thực tiễn, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án lao động cho thấy còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng, về thủ tục báo trước cho người lao động, đặc biệt là đối với trường hợp người lao động chưa thành niên và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn làm ảnh&#...

 • TVQH_Nhận thức về bất bình đẳng giới tại thị trường lao động Việt Nam_NHTG.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngân hàng thế giới (2020)

 • Báo cáo tiến hành các phân tích toàn diện dựa trên số liệu của các ấn phẩm của dự án, gồm: “Triển vọng việc làm ở Việt Nam dưới góc nhìn giới”; “Đề xuất sửa đổi Bộ Luật Lao động Việt Nam nhằm thúc đẩy bình đẳng giới”; “Bình đẳng giới và lập Pháp ở Việt Nam”; “Số liệu giới ở Việt Nam năm 2016 của Tổng Cục Thống kê”. Trên cơ sở các ấn phẩm, báo cáo nên những bằng chứng về những...

 • TVQH_Đề xuất sửa đổi Bộ luật Lao động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới_NHTG.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngân hàng thế giới (2020)

 • Hội thảo cung cấp thông tin về các cơ hội sửa đổi Bộ Luật Lao động năm 2012 để tạo môi trường bình đẳng giữa nam và nữ, giúp họ có quyền tham gia và hưởng lợi ích như nhau trên thị trường lao động. Mục tiêu chính là trả lời câu hỏi: Sửa đổi Bộ Luật Lao động như thế nào để có thể khuyến khích thu hẹp các khoảng cách giới hiện nay tại Việt Nam?

 • TVQH_Những rào cản trong di chuyển lao động có kỹ năng trong cộng đồng kinh tế ASEAN_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Phương Linh (2017-03-14)

 • Thị trường lao động tự do trong AEC sẽ có những bước tiến dài sau khi thành lập vào năm 2015, tạo nên những bước chuyển lớn trong di chuyển lao động nội bộ ASEAN. Những bài học từ Cộng đồng Kinh tế châu Âu sẽ là cơ sở để Cộng đồng Kinh tế ASEAN xây dựng và phát triển một thị trường tự do lao động ngày càng sôi động, góp phần phát triển một khối thịnh vượng chung ASEAN.

 • NCDNA8.20.Dtao nghe cho ldong nong thon_Kte Ha Tinh VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thị Quỳnh Thơ (2020-08)

 • Phát triển nguồn lao động là một trong những giải pháp có tính chiến lược trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn sang sản xuất hàng hóa phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT). Bài viết đề cập đến xu hướng chuyển dịch CCKT tỉnh Hà Tĩnh trong những năm vừa qua, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn (LĐNT) và kết quả đào tạo nghề tại tỉnh Hà Tĩnh tr...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 741