Phân quyền - Lao động : [705]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 705
 • KTCATBD.8.20.Csach phat trien nguon nhan luc khu vuc cong_CMCN4.0.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Văn An (2020-08)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đem đến những thách thức đối với hoạt động quản lý trong khu vực công mà chủ thể trực tiếp thực hiện vai trò quản lý đó là đội ngũ nhân lực lãnh đạo trong khu vực công. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực khu vực công là tất yếu, mang tính khách quan để đáp ứng yêu cầu quản ...

 • BC gtrinh Luat KHCNsd.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2013-05-03)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua, bao gồm một số nội dung cụ thể như: Nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệ; nguyên tắc hoạt động khoa học công nghệ; chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ...

 • Du thao Luat GDQPAN2.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (-)

 • Toàn văn dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua sau khi tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại hội trường gồm 47 Điều, 8 Chương.

 • NNPL.6.20.Phap luat tuyen dung lao dong_Viet Nam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Trường (2020-06)

 • Bài viết trình bày bản chất pháp lý cũng như vai trò của tuyển dụng lao động, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành, so sánh, đánh giá với Bộ luật Lao động 2019 về tuyển dụng lao động dựa trên các khía cạnh: Chủ thể trong quan hệ tuyển dụng lao động; phương thức tuyển dụng lao động; trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động và với hệ quả pháp lý của tuyển dụng lao động, qua đ...

 • BC gtrinh Luat DDsd.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2013-06-07)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua, bao gồm một số nội dung cụ thể như: sở hữu toàn dân đối với đất đai; quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với đất đai; chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch, kế hoạch sử ...

 • TVQH_Nghiên cứu đánh giá thực trạng lao động việc làm của người dân tộc thiểu số_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Phùng Quân (2017-08-09)

 • Lao động phổ thông người dân tộc thiểu số chiếm đa phần trong cơ cấu lao động của người dân tộc thiểu số. Nghiên cứu đánh giá thực trạng lao động việc làm lao động phổ thông người dân tộc thiểu số nói riêng và lao động dân tộc thiểu số nói chung. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Lao động dân tộc thiểu số đa phần là lao động phổ thông, có trình độ học vấn thấp; (2) Phân bố lao ...

 • LH1.20.Cam ket viec lam_khuon kho CPTPP_linh vuc lao dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Thu Hương, Trần Thu Yến (2020-01)

 • Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tiến hành đàm phản và đã chỉnh thức có hiệu lực, trong đó bao gồm nhiều cam kết phi thương mại như các cam kết trong lĩnh vực lao động, môi trường. Nội dung cam kết về lao động tiêu chuẩn lao động đưa ra đòi hỏi các quốc gia thành viên phải tôn trọng, thừ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 705