Phân quyền - Lao động : [943]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 943
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Anh Thúy (2020-08-23)

 • Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương với 220 điều luật, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 đã tiếp tục hoàn thiện, thể chế hóa các quy định trong Hiến pháp năm 2013 về quyền con người trong trong lĩnh vực lao động và xã hội, đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với một số luật mới ban hành, đồng thời, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-08-21)

 • Bài viết đề cập việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy đinh của pháp luật, người lao động được hưởng bảo trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp,… Người sử dụng lao động có nghĩa vụ giải quyết các hồ sơ, thủ tục để người lao động nghỉ việc.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-08-24)

 • Bài viết trình bày việc cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Xuân Thủy, Nguyễn Đình Nam (2022-11)

 • Bài viết tập trung làm rõ vị trí, vai trò và một số biện pháp xây dựng lực lượng giai cấp công nhân Việt Nam dựa trên quan điểm tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vương Vĩnh Hiệp (2012)

 • Bài viết phân tích những biện pháp Chính phủ Trung Quốc đã áo dụng để phòng ngừa và động viên các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý tranh chấp lao động. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 943