Phân quyền - Lao động : [671]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 671
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Ngân hàng Thế giới (2024-04)

 • Báo cáo tập trung phân tích diễn biến kinh tế và triển vọng kinh tế năm 2023, chỉ ra rủi ro và hàm ý chính sách; Đánh giá về hiệu quả của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện kết quả khởi nghiệp.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Ban An sinh Xã hội và Việc làm Toàn cầu Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

 • Báo cáo giới thiệu chế độ hưu trí tự nguyện thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và đánh giá mức độ bao phủ, tuân thủ và rào cản để duy trì bền vững chế độ này. Đồng thời trình bày các kinh nghiệm quốc tế theo các đánh giá gần đây trong lĩnh vực này, có thể phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm hưu trí cho lao động khu vực phi chính thức.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Ánh Tuyết (2023-12)

 • Bài viết tập trung phân tích làm rõ thực trạng lao động có việc làm phi chính thức của Việt Nam hiện nay dưới lăng kính giới , qua đó, làm rõ nguyên nhận của thực trạng này và đề xuất một số khuyến nghị cải thiện bất bình đẳng giới trong lao động, việc làm phi chính thức ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Văn Hà (2022-11)

 • Tác giả chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quy định chung tại Chương I của Luật Công đoàn năm 2012, từ đó đề xuất phương hướng tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Vũ Minh Tiến (2022-08)

 • Bài viết nêu những căn cứ, khó khăn khách quan về khả năng tự bảo vệ, tự đàm phán, thương lượng và giải quyết các vấn đề trong việc làm, cuộc sống của nhóm người lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam và nhu cầu về đại diện bảo vệ của người lao động tại khu vực này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Cao Thắng (2022-06)

 • Bài viết trình bày giải pháp đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam các cấp theo hướng tinh gọn, linh hoạt, rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo không chồng chéo, không sót việc; vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa linh hoạt liên kết theo ngành.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Mai, Vũ Văn Hiệu (2023)

 • Bài viết giới thiệu về mô hình trợ giúp tâm lý - xã hội đối với người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất trước các sự kiện khủng hoảng; các kết quả nghiên cứu về thực trạng người lao động, vai trò của công đoàn trong trợ giúp tâm lý - xã hội người lao động và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của công đoàn trong mô hình trợ giúp tâm lý - xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 671