Phân quyền - Lao động : [796]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 796
 • PLTTOL44.20_To chuc dai dien nguoi su dung lao dong_phap ly_huong hoan thien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đào Mộng Điệp (2020-09-30)

 • Là một bên của quan hệ lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động có vị trí, vai trò quan trọng trong cơ chế hai bên và ba bên. Pháp luật quốc tế và quốc gia đã thiết lập một hành lang pháp lý điều chỉnh về tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng vẫn còn những hạn chế và bất cập nhất định. Bài viết đánh giá thực trạng pháp luật v...

 • PLTTOL39.19_PL VNam lao dong cuong buc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mai Đăng Lưu (2019-06-15)

 • Cưỡng bức lao động là một trong những mặt trái của quan hệ lao động, xâm phạm quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động, trong nhiều trường hợp trực tiếp xâm phạm tới nhân phẩm, các quyền tự do thân thể của người lao động. Khi tồn tại tình trạng cưỡng bức lao động, người sử dụng lao động không tôn trọng và không tính tới quyền lợi chính đáng của người lao động, do đó cưỡng bức&#...

 • TVQH_Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống người lao động_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • TTXVN (2018-05-07)

 • Bài viết trình bày những nội dung quan trong của một trong ba Đề án quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII tập trung thảo luận, xem xét, quyết định là cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

 • TVQH_Xu hướng, thách thức đối với việc làm dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • - (2018-09-21)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của rô bốt có trí tuệ nhân tạo được dự báo đến khoảng năm 2035 sẽ có trí thông minh ngang một người bình thường. Vấn đề đặt ra ở đây là con người sẽ phải đối diện như thế nào với thách thức việc làm khi người máy đang dần có thể thay thế?. Bài viết trình bày xu hướng đào tạo, tuyển dụng lao động và việc làm và thách thức đối với ...

 • PLTTOL1.18_Nghia vu cung cap thong tin_giao ket HD bao hiem_PL VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Đức Lương, Lê Văn Vũ (2018-01)

 • Hợp đồng bảo hiểm là là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm thì nghĩa vụ cung cấp thông tin Cung cấp đầy đủ thông tin trong giao kết hợp đồng bảo hiểm đ...

 • TVQH_Về an sinh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức ở nước ta_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mai Thị Hương Giang (2019-09-10)

 • Nước ta hiện nay có hơn 18 triệu lao động ở khu vực kinh tế phi chính thức, chiếm khoảng 57,2% tổng số lao động của cả nước. Với số lượng lớn như vậy nhưng nhóm lao động này đang phải chịu nhiều thiệt thòi và bất lợi trong thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Do đó, việc triển khai những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu trong bảo đảm quyền được hưởng an sinh xã hội cho người lao&#x...

 • TVQH_Thúc đẩy việc làm thời COVID-19_TCĐTCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Hiếu (2020)

 • Bài viết trình bày những tác động của Covid-19 đến việc làm và việc thúc đẩy việc làm và tăng cường vốn nhân lực của Việt Nam trong giai đoạn tới.

 • TVQH_Quản lý phát triển xã hội trên phương diện lao động, việc làm_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Quang Minh, Nguyễn Tuấn Anh (2019-07-04)

 • Mục tiêu chung của quản lý phát triển xã hội là nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách hiệu quả, công bằng, bền vững; cải thiện điều kiện sống của người dân; sử dụng hiệu quả nguồn lực công; cải thiện các chính sách, dịch vụ công. Hướng tới mục tiêu trên, một trong những điểm quan trọng của quản lý phát triển xã hội là giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề có...

 • TVQH_Một số vấn đề về nhân lực chất lượng cao trong phát triển vùng Tây Nam Bộ_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Đức Chiện (2019-10-27)

 • Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2014, Tây Nam Bộ có nguồn nhân lực dồi dào về số lượng, chiếm 19,1% lực lượng lao động của cả nước nhưng hạn chế về chất lượng. Dân số vùng Tây Nam Bộ hiện nay khoảng 18 triệu người với 11,4 triệu lao động và vào năm 2020 sẽ có khoảng 18,7 triệu người với hơn 12,6 triệu lao động. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng...

 • TVQH_Khuyến khích tự tạo việc làm - Hướng giải quyết vấn đề lao động, việc làm của thanh niên hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bích Điểm (2016-11-03)

 • Bài viết trình bày về vai trò của thanh niên là lực lượng lao động to lớn của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khẳng định Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị quyết số 25-NQ/TW) xác định một trong những...

 • TVQH_Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề cung, cầu lao động của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Kiến Thường, Phạm Thị Thúy (2018-01-31)

 • Loài người đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là cách mạng 4.0) với những tác động được dự báo là nhanh, mạnh và rộng khắp chưa từng có trong lịch sử. Từ cuộc cách mạng lần này, vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam được dự báo sẽ có sự biến động lớn. Bài viết trình bày những tác động, những đặc điểm cơ bản, cung, cầu nhân lực...

 • LATS Bui Thanh Ha .pdf.jpg
 • Luận án


 • Bùi Thanh Hà;  Advisor:Đoàn Thị Thu Hà (2021)

 • Luận án đã vận dụng mô hình Mincer với phương pháp điều chỉnh sai số mẫu Heckman để ước để lượng hóa ảnh hưởng của đào tạo nghề đến cơ hội việc làm của người lao động, đến thu nhập của người lao động vùng Tây Bắc, điều này giúp tăng độ chính xác của kết quả định lượng. Đối với cấp hộ gia đình, luận án sử dụng chỉ số tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong hộ làm biến để&#...

 • KTDB.13.5.21.Xuat khau lao dong_viec lam_nguoi lao dong_tinh Phu Tho.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Nhật Anh, Nguyễn Đức Thuận; Nguyễn Hiền Ngọc (2021-05)

 • Xuất khẩu lao động (XKLĐ) được Đảng và Nhà nước xác định là một lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Thọ là một trong các tỉnh có số lượng lao động ra nước ngoài làm việc nhiều nhất cả nưởc. Nhờ XKLĐ, kinh tế và đời sống của nhân dân đất nước. Tỉnh Phú Thọ có những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động tại tỉnh Phú Thọ còn...

 • LA_CaoHoangLong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Cao Hoàng Long;  Advisor:Hoàng Yến (2021)

 • Luận án đã tích hợp một số nhân tố tác động đến mức NSLĐ của doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm (CNTP) Việt Nam vào mô hình một cách có hệ thống, bao quát hơn các nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện. Luận án đã vận dụng được phương pháp thống kê để phân tích thực trạng và biến động của NSLĐ bình quân ngành CNTP cũng như từng tiểu ngành ba chữ số và ứng dụng được các&#x...

 • TTKHXH.1.21.Thi truong viec lam_nguoi di lao dong nuoc ngoai ve nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ông Thị Mai Thương (2021-01)

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và đặc thù cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam hiện nay, việc đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những chính sách thiết thực nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần phát triển đất nước. Tuy nhiên, vấn đề việc làm sau khi kết thúc thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về nước của họ vẫn chưa được ...

 • LA- Tram -ban da quet (Bv cap HV-ok).pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lê Trâm;  Advisor:Phạm Thị Túy (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhân lực chất lượng cao (NLCLC) trong ngành xây dựng; Thực trạng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hội nhập.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 796