Phân quyền - Lao động : [715]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 715
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đỗ Thị Thu Hương (2018-06-14)

 • Ở Việt Nam đang hình thành hai loại hình nhân lực, là nhân lực phổ thông và nhân lực chất lượng cao. Nhân lực phổ thông hiện tại vẫn chiếm số đông, trong khi đó, tỷ lệ nhân lực chất lượng cao lại chiếm tỉ lệ rất thấp. Do đó, trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích về thực trạng nguồn nhân lực hiện nay và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn&#x...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Văn Hưng (2018-06-20)

 • Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được Việt Nam và 11 quốc gia ký kết ngày 8/3/2017 tại Chilê. CPTPP sẽ giúp tạo điều kiện cho cải cách trong nước ở nhiều lĩnh vực và xây dựng môi trường cho nền kinh tế cạnh tranh. Các FTA thế hệ mới tiếp tục mở rộng phạm vi điều chỉnh đến những vấn đề không liên quan trực tiếp đến thương mại truyền thống,&#x...

 • NCLP8.20.Co che hop tac ply _EU_an sinh xa hoi_ldong dan tri_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Lê Thu (2020-08)

 • Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh nhiều cam kết của khối đang được nghiên cứu và thực thi tại các quốc gia thành viên, trong đó có Bản Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của lao động di trú. Do vấn đề bảo vệ quyền của lao động di trú cần có sự hợp tác giữa các quốc gia liên quan nên nhiều quốc gia đã phải tìm nhiều phương thức hợp...

 • TTKHXH8.20.Tu tuong Yuval Noah Harari_lao dong_viec lam_tri tue nhan tao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Vân Hạnh (2020-08)

 • Bộ ba cuốn sách của Yuvai Noah Harari gồm "Sapiens: Lược sử loài người" (xuất bản năm 2014), "Homo Deus: Lược sử tương lai" (xuất bản năm 2016) và "21 bài học cho thế kỷ XXI" (xuất bản năm 2018) đã đưa ra những nghiên cứu tổng quát về lịch sử loài người, từ đó dự báo tương lai của con người trong kỷ nguyên số. Bài viết phân tích một mảng nhỏ trong dự báo của Harari về&#x...

 • NCLP15.8.20.Du thao luat nguoi ldong VN di lam viec o nuoc ngoai theo hop dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Ngọc Thanh (2020-08)

 • Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội ban hành năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007. Trong quá trình thi hành, bên cạnh những mặt được, Luật này cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập và đang được nghiên cứu sửa đổi. Trong phạm vi bài viết này, tác giả góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi&...

 • TVQH_Đơn phương chấm dứt hợp đồng và điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Nguyệt (2020-06)

 • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền chính đáng của các bên trong quan hệ lao động, thể hiện quyền được tự do về việc làm, tự do tuyển dụng lao động. Các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này có ảnh hưởng lớn đến quan hệ lao động, vì vậy khi sửa đổi Bộ luật Lao động 2012, Quốc hội đã dành sự quan tâm để trao đổi, thảo luận các quy định về đơn phương ...

 • KTCATBD.9.20.Truyen thong Maketing xuat khau ldong_cty co phan tu van va dtao CTWELL_Covid 19.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Lệ Vân (2020-09)

 • Thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) Việt Nam đạt được kết quả khả quan, bốn năm liên tiếp gần đây vượt mức 120.000 lao động/năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường XKLĐ có sự sụt giảm rõ rệt, nguy cơ không đạt chỉ tiêu đề ra năm 2020. Truyền thông marketing (MC) là công cụ rất hữu hiệu trong giao tiếp và tưong tác với khách hàng giúp công ty thu hút khách hàng mới và gi...

 • TVQH_Cơ chế pháp lý thúc đẩy doanh nghiệp xã hội sử dụng lao động là người khuyết tật_TCCT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Trường (2020-07)

 • Bài viết phân tích cơ chế pháp lý thúc đẩy doanh nghiệp xã hội sử dụng lao động là người khuyết tật dựa trên hai khía cạnh chính: Chính sách đào tạo nghề cho người khuyết tật và chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp xã hội sử dụng lao động là người khuyết tật. Qua những phân tích, đánh giá, bài viết đã đề xuất các giải pháp phù hợp trong việc sử dụng lao động là người khuyết tật.

 • TVQH_Bàn về vai trò của tổ chức công đoàn_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Tuấn Sơn (2020-01-15)

 • Bài viết phân tích và làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến vai trò của tổ chức Công đoàn trong vấn việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Những cam kết quốc tế của Việt Nam và những tiêu chuẩn quốc tế về lao động của Tổ chức Lao động quốc tế ...

 • KTCATBD.8.20.Hieu qua chat luong quan he lao dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Việt Tiến (2020-08)

 • Nâng cao chất lượng hoạt động quan hệ lao động trong tổ chức là vấn đề quan trọng đối với người lao động, người sử dụng lao động và xã hội. Nâng cao chất lượng quan hệ lao động, điều chinh hợp lý các chính sách liên quan đến hoạt động này là vấn đề cấp thiết hiện nay, bài viết đi vào tiếp cận các mối quan hệ phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động và đề xuất các giải&#x...

 • KTCATBD.8.20.Csach phat trien nguon nhan luc khu vuc cong_CMCN4.0.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Văn An (2020-08)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đem đến những thách thức đối với hoạt động quản lý trong khu vực công mà chủ thể trực tiếp thực hiện vai trò quản lý đó là đội ngũ nhân lực lãnh đạo trong khu vực công. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực khu vực công là tất yếu, mang tính khách quan để đáp ứng yêu cầu quản ...

 • BC gtrinh Luat KHCNsd.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2013-05-03)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua, bao gồm một số nội dung cụ thể như: Nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệ; nguyên tắc hoạt động khoa học công nghệ; chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ...

 • Du thao Luat GDQPAN2.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (-)

 • Toàn văn dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua sau khi tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại hội trường gồm 47 Điều, 8 Chương.

 • NNPL.6.20.Phap luat tuyen dung lao dong_Viet Nam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Trường (2020-06)

 • Bài viết trình bày bản chất pháp lý cũng như vai trò của tuyển dụng lao động, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành, so sánh, đánh giá với Bộ luật Lao động 2019 về tuyển dụng lao động dựa trên các khía cạnh: Chủ thể trong quan hệ tuyển dụng lao động; phương thức tuyển dụng lao động; trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động và với hệ quả pháp lý của tuyển dụng lao động, qua đ...

 • BC gtrinh Luat DDsd.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2013-06-07)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua, bao gồm một số nội dung cụ thể như: sở hữu toàn dân đối với đất đai; quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với đất đai; chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch, kế hoạch sử ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 715