Phân quyền - Lao động : [675]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 675
 • Ciem.Gphap phong ngua tai nam ldong_benh nghe nghiep cho ldong phi chinh thuc o VN.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2019)

 • Tài liệu đề cập đến khái niệm và đặc điểm về kinh tế phi chính thức ở Việt Nam, lao động phi chính thức ở Việt Nam; vài nét về kinh tế phi chính thức ở Việt Nam; những bất cập chính sách đối với lao động phi chính thức; khu vực lao động phi chính thức và nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiện hành ở Việt Nam; thực trạng phòn...

 • KTDB5.20.B14.Viec lam cho pnu khuyet tat o HN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Mơ (2020-05)

 • Người khuyết tật (NKT) là một trong những nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật (PNKT) cần được quan tâm và tạo điều kiện, nhất là trong vấn đề việc làm. Với huyện Sóc Sơn, Hà Nội, hàng năm, huyện đều có hoạt động hô trợ NKT nói chung, PNKT nói riêng thông qua các hoạt động, như: hỗ trợ vay vốn uu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội; mở các lớp đào tạo nghề, giới&#x...

 • KTDB5.20.B13.Nang cao cluong nguon ld tai HN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thanh Tùng, Đặng Viết Ngọc (2020-05)

 • Chất lượng cung sức lao động có vai trò rất quan trọng. Việc nâng cao chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động một cách hợp lý, hiệu quả giúp kinh tế phát triển bền vững, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bài viết phân tích những uu điểm và hạn chế của chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động trên địa bàn...

 • KTDB5.20.B5.Chuyen dich cc ldong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Dự (2020-05)

 • Trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu lao động (CCLĐ) ở nước ta đã từng bước diễn ra theo hướng tích cực, phù hợp với xu hướng vận động phát triển của cơ cấu kinh tế. uy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, một số vấn đề đặt ra, như: trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) và năng suất lao động (NSLĐ) thấp; chuyển dịch CCLĐ theo ngành còn chậm; vẫn còn tồn tại các rào cản&#...

 • KTDB3.20.B22.Ptrien thi truong suc ld HN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thanh Tùng (2020-03)

 • Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của cả nước. Trong những năm qua, Thành phố đã thu hút được nhiều nhà dầu tư trong và ngoài nước tham gia vào phát triển kình tế, tạo những bước chuyển biến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển thị trường sức lao động. Tuy nhiên, phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hà Nội có nhiều hạn chế, đòi hỏi những ...

 • TCNN4.20.CS voi cac doi voi ng co tai trong HĐCV.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Ngọc Hải, Lục Việt Dũng (2020-04)

 • Hiện nay, đang còn nhiều quan điểm khác nhau về người có tài năng; nội dung chính sách đối với người có tài năng và cách thức áp dụng chính sách đối với người có tài năng để đạt mục tiêu đề ra. Bài viết trình bày một số quan điểm và khung chính sách đối với người có tài năng; đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện chính sách thu hút và đãi ngộ đối với người có năng lực trong hoạt&...

 • TCNN4.20.CS thu hut nguon nhan luc cho DTTS cua Australia.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Giáng Hương, Đào Thị Kim Lân (2020-04)

 • Bài viết giới thiệu khái quát chính sách thu hút nguồn nhân lực của Australia với mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng người bản địa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người bản địa với các nhóm khác trong xã hội; qua đó kiến nghị một số nội dung Việt Nam có thể cho nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội&#...

 • QLNN5.20.Nang cao DK lao dong cua cong nhan trong cac DN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Nga (2020-05)

 • Điều kiện lao động tại nơi làm việc có thể hiểu là tập hợp các yếu tố của môi trường lao động lên trạng thái chức năng của cơ thể người lao động, tác động tới khả năng làm việc, thái độ lao động, sức khỏe, quá trình sản sinh sức lao động và hiệu quả lao động trong hiện tại cũng như về lâu dài. Nếu điều kiện lao động không tốt sẽ làm xuất hiện những biến đổi làm không mong muố...

 • QLNN5.20.CS khen thuong nguoi lao dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thu Thủy (2020-05)

 • Người lao động được xem là đối tượng cần có chính sách quan tâm đầy đủ hơn trong xã hội, đặc biệt là chính sách về khuyến khích, lôi cuốn, động viên, khen thưởng cho những cống hiến của họ đối với cộng đồng. Bài viết chú trọng tìm hiểu về chính sách cho người lao động, thực trạng công tác khen thưởng cho đối tượng này và đề xuất những giải pháp đối với công tác khen thưởng cho n...

 • KTDB12.20.B7.Nto ahuong găn bo ng ldong Kho bac NN KG.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phước Minh Hiệp, Vũ Viết Sinh (2020-04)

 • Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 180 người lao động đang làm việc tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) của Kiên Giang, nhóm tác giả đã tìm ra được 6 nhân tố có tác động đến sự gắn bó người lao động đối với tổ chức tại KBNN Kiên Giang, bao gồm: (1) Đặc điểm công việc; (2) Môi trường làm việc; (3) Quan hệ đồng nghiệp; (4) Cơ hội thăng tiến; (5) Thu nhập; và (6) Quan hệ cấp ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 675