Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20856
Title: Tội danh nào được áp dụng đối với Trần Tố L
Authors: Nguyễn Khắc Phú
Keywords: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Luật hình sự
Abstract: Trình bày tình tiết vụ án Trần Tố L và phân tích các cơ sở pháp lý cho 2 quan điểm về xác định tội danh của Trần Tố L: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Issue Date: 2014
Format: tr. 19-21, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 12
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 764,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.