Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20867
Title: Lương Thị N. phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Authors: Lê Văn Sua
Keywords: Thủ đoạn gian dối
Luật hình sự
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Abstract: Trình bày 4 lý do làm căn cứ cho quan điểm của tác giả: Lương Thị N. phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: căn cứ vào quy định của điều 139 Bộ luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, việc giao nhận tài sản là kết quả của hành vi gian dối, hậu quả của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thiệt hại về tài sản…
Issue Date: 2014
Format: tr. 20-22, tr. 19, .pdf
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 13
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.