Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21408
Title: Một số số liệu cơ bản trong lĩnh vực xã hội năm 2013 và 04 tháng đầu năm 2014
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: số liệu
vệ sinh an toàn thực phẩm
xã hội
y tế
giáo dục và đào tạo
lao động và việc làm
năm 2013
năm 2014
4 tháng đầu năm 2014
an ninh trật tự
an toàn giao thông
Dân số và đời sống xã hội
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 04_Chisoxahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 416,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.