Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21417
Title: Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về thực trạng công tác phòng chống mại dâm ở nước ta hiện nay
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: báo cáo
điều tra xã hội học
phòng chống mại dâm
Việt Nam
xã hội học
Abstract: Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng chống mại dâm, nhưng tình hình tệ nạn mại dâm và tội phạm liên quan đến mại dâm đang có chiều hướng phức tạp hơn, ảnh hưởng và gây tác động xấu đến đời sống xã hội.
Date Created: 05-2014
Issue Date: 2014
Type: 05-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_Maidam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 436,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.