Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21420
Title: Hệ thống ủy ban của Nghị viện các nước trên thế giới
Authors: thế giới
Hạ viện Anh
Ủy ban
Nghị viện
Nghị viện Thụy Điển
Quốc hội
Pháp
Hạ viện Hoa Kỳ
Canada
Keywords: thế giới
Hạ viện Anh
Abstract: Qua nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước cho thấy, hệ thống ủy ban là một trong những thành tố có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của nghị viện...
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hethonguyban_final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 484,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.