Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21422
Title: Khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của Nghị viện một số nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: hoạt động
Khuôn khổ pháp lý
Nghị viện
tổ chức
thế giới
Abstract: Chuyên đề này giới thiệu kinh nghiệm nước ngoài trong việc xây dựng các văn bản điều chỉnh tổ chức và hoạt động của nghị viện. Ví dụ, điều chỉnh bằng một văn bản hay nhiều văn bản, thường là văn bản do cơ quan nào ban hành, mối quan hệ giữa các văn bản,
Date Created: 04-2014
Issue Date: 2014
Type: 04-2014
Format: word
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KhuonkhophapluatveQH_final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 340,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.