Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21426
Title: Một số số liệu cơ bản về xã hội 9 tháng đầu năm 2014
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: số liệu
Thể thao
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Việc làm
Y tế
Kỳ họp thứ 8
Lao động
Lao động
Quốc hội khóa XIII
An toàn trật tự
chỉ số xã hội
Giáo dục đào tạo
Giao thông
Date Created: 10-2014
Issue Date: 2014
Type: 10-2014
Source: Phòng TVS- Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 02.Chiso-xahoi-2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 833,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.