Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21428
Title: Kinh nghiệm xem xét Báo cáo đánh giá tác động trong các dự án luật trình Quốc hội
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Văn bản quy phạm pháp luật
Kỳ họp thứ 8
Quốc hội khóa XIII
Báo cáo đánh giá tác động
Dự án luật trình Quốc hội
Đánh giá tác động pháp luật
Kinh nghiệm
Date Created: 9-2014
Issue Date: 2014
Type: 9-2014
Source: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 04.XemxetbaocaoRIA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.