Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21771
Title: Về chế độ tự quản địa phương của một số quốc gia trên thế giới
Authors: Ths. Trần Thị Minh Châu - Văn phòng BNV
Keywords: Tự quản địa phương ở Pháp
Tự quản địa phương ở Vương quốc Anh
Vận dụng vào Việt Nam
Về vận dụng chế độ tự quản địa phương vào Việt Nam hiện nay
khái niệm tự quản địa phương
Tự quản địa phương của một số quốc gia trên thế giới
Tự quản địa phương ở CHLB Đứ
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 05-Cdtuquandiaphuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 187,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.