Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21772
Title: Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương và xác lập đơn vị hành chính ở Liên bang Malaixia
Authors: Ths. Lê Anh Tuấn, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Keywords: Cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương
chính quyền địa phương
kỳ họp thứ 8
Malaysia
Quốc hội khóa XIII
Xác lập đơn vị hành chính
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 06-CQDP.Malaysia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 125,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.