Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21906
Title: Một số điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) 2014
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Chức danh tổng thư ký
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Vị trí pháp lý của ĐBQH chuyên trách
Vị trí pháp lý của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban
Abstract: Văn bản trình bày một số điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) 2014: Tổ chức và hoạt động của Quốc hội; Vị trí pháp lý của ĐBQH chuyên trách, của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, quy định chức danh Tổng thư ký
Date Created: 11-2014
Issue Date: 2014
Format: doc
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuattochucQuochoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 230,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.