Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21931
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.created5-8-2011vi
dc.date.issued2011
dc.identifier.otherkh1qhk13
dc.identifier.othersửa đổi hiến pháp
dc.identifier.otherquốc hội
dc.identifier.otherHiến pháp
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21931-
dc.publisherĐại đoàn kếtvi
dc.titleXây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhanuocphapquyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 96,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.