Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21957
Title: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện bản lĩnh chính trị của Ðảng ta
Authors: Lê Hữu Nghĩa
Publisher: Nhân dân
Date Created: 29-10-2011
Issue Date: 2011
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Kiendinhmuctieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.