Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23158
Title: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Đừng để thông qua rồi mà vẫn phải nhận đơn khiếu nại
Keywords: giá đất
khiếu nại
Luật đất đai sửa đổi
thu hồi đất
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Publisher: Đại đoàn kết
Date Created: 13-9-2013
Issue Date: 2013
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.9.Dungdethongquaroimavanphainhandonkhieunai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 147,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.