Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/23206
Title: Chưa đủ sức sát thương 'giặc nội xâm' tham nhũng
Keywords: Lê Như Tiến
Phó Chủ nhiệm
tham nhũng
Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
Publisher: Tiền phong
Date Created: 23-9-2013
Issue Date: 2013
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.9.Chuadusucsatthuonggiacnoixamthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.