Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/23217
Title: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Đầu tư công: Tham nhũng lớn nhất là từ chủ trương đầu tư
Keywords: đầu tư
đầu tư công
Luật đầu tư công
tham nhũng
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Publisher: Nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.9.Thamnhunglonnhatlatuchutruongdautu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 95,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.