Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23297
Title: Ngày làm việc thứ 11, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII: Chú trọng đầu tư các chương trình an sinh xã hội
Keywords: an sinh xã hội
đầu tư
Kỳ họp thứ 6
Quốc hội khóa XIII
Publisher: Nhân dân
Date Created: 03-11-2013
Issue Date: 2013
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.11.Chutrongdautucacchuongtrinhansinhxahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 103,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.