Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23398
Title: Tiêu chuẩn, cơ cấu Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND
Authors: Nguyễn Văn Bính
Keywords: tọa đàm
Đại biểu Quốc hội
tiêu chuẩn
bầu cử
cơ cáu
dự án luật
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Date Created: 22-7-2014
Issue Date: 2014
Type: 22-7-2014
Format: pdf
Source: Tọa đàm về một số nội dung cơ bản của dự án luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tại TPHCM
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaithamluancuadcNgVanBinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 166,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.