Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23433
Title: Thực tiễn triển khai thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất
Authors: Vụ Công tác Đại biểu
Keywords: Dương Văn Thống
Hội đồng nhân dân
Hội thảo
Tham luận
Yên Bái
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaithamluantaiHNMB_YenBai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 711,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.